Kwaliteit

CCGt werkt al meer dan 30 jaar met wetenschappelijk onderbouwde protocollen en zorgstandaarden / richtlijnen. CCGt streeft ernaar die protocollen en zorgstandaarden / richtlijnen naar de individuele maat te vertalen. Erik van der Put is eigenaar van CCGt en BIG klinisch psycholoog-psychotherapeut en heeft met zijn lidmaatschap van de VGCt een aanvullende kwalificatie voor cognitieve gedragstherapie. Hij vindt het erg belangrijk dat de zorg van intake tot afsluiting van de behandeling in één hand blijft. Wetenschappelijke richtlijnen en evidence based protocollen vindt hij heel belangrijk, maar samenwerking, maatwerk en veiligheid vindt hij minstens even belangrijk. Alleen die onderdelen van de behandeling waar een andere professional door scholing en ervaring een meerwaarde heeft worden door hem gedelegeerd.                                                                                                                              Om de 5 jaar doet Erik van der Put mee aan visitatie door de LVVP om de bedrijfsvoering te verbeteren. Deze certificatie is per 09-11-21 weer met 5 jaar verlengd. Ze hiernaast het certificaat. 

Lidmaatschappen beroeps en specialistische verenigingen:

 

Zorgstandaarden / richtlijnen naar stoornis: