Erik van der Put

 

Drs. Erik van der Put (KvK nr. 27356178) is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de universiteit van Leiden.
Zijn specialisaties bij zijn afstuderen waren: neuropsychologie, directieve therapie en bibliotherapie/e-health. Hij heeft nu meer dan 30 jaar praktijk ervaring. De eerste jaren gaf hij leiding aan een afdeling psychodiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek in een algemeen ziekenhuis. Daarna volgde hij een volledige opleiding suggestieve communicatie bij de Ned. Ver. v. Hypnotherapie. Dit gaf hem de basis voor het werken met "ego-states" ook wel cognitieve kernschema's en schema modi genoemd. Hij schoolde zich verder tot cognitief gedragstherapeut. Binnen die opleiding deed hij als een van de eersten een cursus EMD-R (meer recent deed hij de basisopleiding EMDR bij de VEN). Hij werkte voor ziekenhuizen, een pedologisch instituut, een universiteit, een grote commerciële groepspraktijk in A'dam (leidinggevende functie) en voor een forensisch psychiatrische dienst. Daarnaast heeft hij zich vanaf 1985 zelfstandig gevestigd. Eerst in een tweetal groepsprakijken en daarna in een solopraktijk. Sinds een aantal jaren zet hij zich regionaal (NVVP, LVE) en landelijk (NIP; VGCt) op bestuurlijk niveau in voor de belangenbehartiging en kwaliteit van klinisch psychologen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. 

Klachten specialisatie: Algemeen: Doordat de wettelijk geregelde beroeps specialismen (BIG wet) voor zowel acute, chronische en complexe klachten in één regiebehandelaar verenigd zijn kan er soepel van protocol naar protocol worden geswitcht en krijgen preventie en persoonlijke effectiviteit een sterk accent. In gevallen waar dat meerwaarde oplevert worden training elementen gedelegeerd naar een gespecialiseerde collega. Relevante registraties: BIG gezondheidszorgpsycholoog (BIG nr.49040723325); BIG psychotherapeut (BIG nr. 69040723316); BIG klinisch psycholoog specialist (BIG nr. 49040723325) ; lid specialist Ver. v. Cognitieve Gedragstherapie ; lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (met visitatie certificaat); basis cursus EMDR ; basiscursus Schematherapie ; basiscursus psychoanalytische psychotherapie; basis cursus systeemtherapie; basiscursus cliënt gerichte psychotherapie. Specifieke klachtgebieden: 1) stress gerelateerde lichamelijke klachten (uitgezonderd conversiestoornis) ; 2) angst en depressie; 3) impulscontrole problemen (ADHD, obsessie, tics, middelen misbruik en andere ongewenste gewoonten); 4) persoonlijkheidsproblemen. Doelgroep specialisatie: Volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar. Werkveld specialisatie: Specialistische geestelijke gezondheidszorg met focus op presteren, gezondheid en kwaliteit van leven in opleiding, sport en werk. 

Artikelen:

In onderstaande artikel uit de VGCt Nieuwsbrief van januari 2010 geeft Erik van der Put zijn visie op de begeleiding van sporters met behulp van Cognitieve Gedragstherapie.

Artikel uit VGCt van januari 2010   162 Kb